FOROACUI XXIII

Programa

XXIII FORO DOS RECURSOS MARIÑOS E DA ACUICULTURA DAS RÍAS GALEGAS

Programa provisorio do XXIII Foroacui

Lugar de celebración: Pescanova Biomarine Center (O Grove)

 

Xoves, día 7/X/21

 

 • 09.00 Benvida, recollida de documentación e colocación de paneis
 • 10.00 Inauguración do Foroacui: Dª Mercedes Rodríguez Moreda, Directora Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica. Consellería do Mar da Xunta de Galicia.
 • 10.30 Conferencia Inaugural
 • 11.00 Café
 • 11.30 Mesa de Traballo: “ANFACO-CECOPESCA”
  • Felicidad Fernández Alonso: Responsable do Dpto. de Comercio, Internacionalización, Relacións coa IE e Promoción.
   “O comercio de produtos da pesca e da acuicultura: Retos e oportunidades para Galicia e España”
  • Sandra Rellán Piñeiro, Coordinadora do Área de I+D+i
   “ANFACO-CECOPESCA: Aposta pola I+D+i orientada ao mercado e ao servizo da competitividade empresarial.”
  • Mohamed Soula: Responsable da Unidade de Recursos Mariños e Acuicultura.
   “Ciencia, tecnoloxía e innovación en beneficio dunha acuicultura sostible. Casos de éxito”
  • Moderador: Manuel Rey Méndez, USC.
 • 13.00 Mesa de Traballo: MARISQUEO E PESCA DE BAIXURA
  • Juan José Rial Millán, Patrón Maior da Confraría da Illa de Arousa.
   “A Donacilla como novo recurso marisqueiro en Galicia
  •  Rubén Cereijo: INTACTA Gestión Ambiental S.L.
   “Xestión integral das algas de arribazón en Galicia (Proxecto GESTALGAR)”
  • Daniel Escobar Ortega: Universidade da Coruña.
   “Explotación da miñoca de tubo Diopatra neapolitana en Galicia: criterios biolóxicos para a súa xestión”
  • Moderador: Xosé Antonio Padín Álvarez, IIM/CSIC
 • 14.30 Tempo para xantar
 • 16.30 Mesa de Traballo: ACUICULTURA
  • Isidro Blanquet: Safiestela, Grupo SEA8 (Portugal)
   “Proxecto Rearling: cultivo in vitro de larvas de linguado”
  • Marina Albentosa Verdú. IEO (Murcia)
   “Biorremediación con cultivo de bivalvos nas augas do Mar Menor (Proxecto OstraMM).”
  • Roger Maröy (CEO de Seafood Legacy Spain) e José Antonio Juanes (Ingeniero Asociado de Impulso Industrial Alternativo S.A.)
   “Proxecto de planta tecnolóxica de salmón en recirculación en Burela”
  • Moderador: Jacobo Fernández Casal. Grupo Nueva Pescanova
 • 18.00 Mesa de Traballo: EMPRESA E RECURSOS
  • Anna Nebot: AiguaNatura S.L.
   “AiguaNatura dels ports na procura da sostenibilidade holística”
  • Antón Muiños Miras (Algafres SL; A Coruña), Joaquín San Miguel Monroy (Presidente de pesca de baixura da Confraría de Pescadores da Coruña) e Pablo Seoane Sánchez (Asistencia Técnica da Confraría de Pescadores da Coruña).
   “Rexeneración ambiental dos bancos de ourizo de mar (Paracentrotus lividus) na Reserva da biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo mediante sementeira de xuvenís procedentes de criadeiro.”
  • Fabián Simón Rodríguez, Grenoucerie SL (Zamora).
   “Ranicultura; alternativa de cría e explotación de anfibios”
  • Moderador: Miguel Lastres Couto, IGAFA
 • 20.00 “XXXIII CICLO CULTIVANDO O MAR: Evolución socioeconómica do marisqueo en tempos de coronavirus”

  Lugar de celebración: Sala das Cunchas do Concello do Grove (Praza do Corgo, O Grove)

  • Emilio Abella Rey (Técnico da Confraría de Vilanova de Arousa).
   “Recuperación da crise marisqueira xerada na recesión iniciada a partir do 2007. Estado actual das especies principais”
  • Eduardo Pérez Corbacho (Técnico da Confraría de Arcade)
   “Os parámetros fundamentais das especies marisqueiras de bivalvos comerciais e os factores que determinan a súa variabilidade.”
  • Roberto Fernández Piñeiro (Secretario técnico de AGADE)
   “Efectos da pandemia da COVID-19 no sector depurador e distribuidor de moluscos frescos.”
  • Alexia Costas Prol (Técnica da Confraría de San Martiño do Grove).
   “Evolución temporal (2010-2021) da comercialización das principais especies da lonxa do Grove”
  • Moderador: Xosé Antonio Padín Álvarez, IIM/CSIC
 •  

Venres, día 8/X/2021

TEMA DA XORNADA: EFICIENCIA ENERXÉTICA e MEDIO AMBIENTE NA ACUICULTURA

 • 09.30 Inauguración da xornada: Dª Rosa Quintana Carballo, Conselleira do Mar da Xunta de Galicia
 • 10.00 Mesa de Traballo: EFICIENCIA ENERXÉTICA NA ACUICULTURA
  • Gonzalo López-Santos Rubal: Subdirector de Acuicultura da Consellería do Mar. Xunta de Galicia.
   “Financiación do FEMP para enerxía/acuicultura.”
  • Ricardo Barbosa: INEGI. Instituto de Ciencia e Innovaçao em Engenharia Mecánica e Engenharia Industrial. Portugal
   “Análise de novas tecnoloxías de eficiencia enerxética.”
  • Camilo José Carrillo: Universidade de Vigo.
   “Análise de novas tecnoloxías de eficiencia enerxética. Prototipo de microxeración hidráulica: microturbinas.”
  • Fátima Pombo: ELA Ingeniería y medioambiente S.L.
   “Análise de consumos enerxéticos en plantas de acuicultura mariña. Resultados do Proxecto Acuaenergy.”
  • Moderador: Miguel Lastres Couto, IGAFA.
 • 12.00 Café
 • 12.30 Mesa de Traballo: MEDIOAMBIENTE E ACUICULTURA
  • Belén Budiño: Clúster da Acuicultura (CETGA).
   “Valorización da estrela de mar (proxecto ACUISTAR)”
  • Joaquín Garrido Pardo, Secretario Xeral do Consello Regulador do Mexillón de Galicia.
   “Proxecto ACUIECO: Acuicultura sostible e Economía Circular no cultivo de mexillón en Galicia.”
  • Moderador: Jacobo Fernández Casal, Nueva Pescanova.
 • 13.45 Entrega do XVI premio ao mellor panel e videos (Patrocinado pola SEA) e Clausura.