FOROACUI XXIII

Videos

César Lodeiros – Dpto. de Acuicultura e Pesca, Universidade Técnica de Manabí, Ecuador (CYTED Aqua-Cibus)

 

“Avances do cultivo de moluscos en Ecuador”

 

Mesa de traballo: Ecuador cara á diversificación da acuicultura

11/10/2019

Javier Touza – Presidente de Arvi

 

“Posibles impactos dun Brexit salvaxe no sector mar-industria”

 

Mesa de traballo: Brexit, efectos na pesca e na acuicultura (II)

11/10/2019

Jorge Sonnenholzner – Dpto. de Acuicultura e Pesca, Universidade Técnica de Manabí, Ecuador (CYTED Aqua-Cibus)

 

“Avances do cultivo de equinodermos en Ecuador”

 

Mesa de traballo: Ecuador cara á diversificación da acuicultura

11/10/2019

Juan Carlos Vélez Chica – Dpto. de Acuicultura e Pesca, Universidade Técnica de Manabí, Ecuador (CYTED Aqua-Cibus)

 

“A acuicultura en Ecuador: perspectivas para a súa diversificación”

 

Mesa de traballo: Ecuador cara á diversificación da acuicultura

11/10/2019

Carlos Villasante – USC

 

“Os impactos do Brexit no sector da acuicultura en España e na Unión Europea”

 

Mesa de traballo: Brexit, efectos na pesca e na acuicultura (II)

11/10/2019

Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa – ANFACO-CECOPESCA

 

“Impacto do Brexit no complexo mar-industria”

 

Mesa de traballo: Brexit, efectos na pesca e na acuicultura (I)

11/10/2019

Ángeles Vázquez Suárez – Subdirectora Xeral de Acuicultura, Xunta de Galicia; Marta Villaverde Acuña – Subdirectora Xeral de Pesca e Mercados da Pesca, Xunta de Galicia

 

“Consideracións sobre os efectos do Brexit”

 

Mesa de traballo: Brexit, efectos na pesca e na acuicultura (I)

11/10/2019

Pascual Rey – Director de Aquatreck

 

Solucións innovadoras na prevención, diagnóstico e vacinación de enfermidades en peces

 

Mesa de traballo: Empresa e recursos

10/10/2019

Bernardo Mª Basurco de Lara – CIHEAM Zaragoza. SEA

 

“A cadena de valor na piscicultura mariña mediterránea”

 

Mesa de traballo: Empresa e recursos

10/10/2019

David Suárez Montes – Neoalgae Micro Seaweed Products

 

“Aplicacións comerciais das microalgas na empresa Neoalgae”

 

Mesa de traballo: Empresa e recursos

10/10/2019

Pablo Caballero Javierre – Xefe de Servizo de Conservación da Natureza da Xunta de Galicia

 

“Conservación das poboaciones de salmón en Galicia”

 

Mesa de traballo: Acuicultura

10/10/2019

Guillem Chust – Azti

 

O quecemento do océano e a redistribución dos recursos mariños

 

Mesa de traballo: Marisqueo e Pesca de Baixura

10/10/2019

Miguel Vivas Salvador – IEO Murcia

 

Efectos no ecosistema dunha especie invasora: Callinectes sapidus, o caso do Mar Menor

 

Mesa de traballo: Marisqueo e Pesca de Baixura

10/10/2019

Javier Dubert – USC

 

Mortalidades de moluscos no medio mariño. Orixe e solucións

 

Mesa de traballo: Marisqueo e Pesca de Baixura

 

10/10/2019

Ricardo Isaac Pérez Martín – IIM Vigo

 

O problema dos descartes en Europa

 

Mesa de traballo: O IIM

 

10/10/2019

Xosé Antón Álvarez Salgado – IIM

 

Afloramento e recursos pesqueiros e marisqueiros do Mar de Galicia

 

Mesa de traballo: O IIM

 

10/10/2019

José  Manuel Fernández Barbarro – IIM Vigo

 

Novos retos na acuicultura do mexillón

 

Mesa de traballo: O IIM

 

10/10/2019

José Joaquín Hernández Brito – Director Executivo do Atlantic International Research Center (AIR-CENTRE)

 

“Plataformas de colaboración en ciencia e tecnoloxía no Atlántico”

 

Conferencia inaugural

 

10/10/2019

Manuel Luna García – Universidade de Cantabria

 

“Aplicacións de Intelixencia Artificial e Big Data no proceso de toma de decisións das empresas de acuicultura”

 

Mesa de traballo: Acuicultura

 

10/10/2019

Francisco Saborido Rey – Director do IIM de Vigo

 

“O papel do IIM na ciencia da sostibilidade”

 

Mesa de traballo: O IIM

 

10/10/2019

Resumen Foroacui 2019

Foroacui – Anuncio 2019

Resumen XXI Foroacui

 

Eduardo Balguerías – Director do IEO

“O IEO: máis dun século de investigación mariña”

Conferencia inaugural

10/10/2018

Jesús Gago Piñeiro – IEO

 

“Plásticos no medio mariño”

 

Mesa de Traballo: O IEO: novos retos

 

10/10/2018

Montse Pérez e Pedro Domingues – IEO

 

“Octopus vulgaris, novas dietas”

 

Mesa de Traballo: O IEO: novos retos

 

10/10/2018

Alejandro Pérez Colomer – Ex-director do Plan Marisquero de Galicia e empresario

“Do marisqueo libre o profesional”

Mesa de Traballo: Marisqueo e Pesca de Baixura

10/10/2018

Rita Míguez de la Iglesia – Patroa maior da C.P. de Arcade e Presidenta da Asociación Nacional de Mulleres da Pesca

 

“O papel da muller no sector pesqueiro”

 

Mesa de Traballo: Marisqueo e Pesca de Baixura

10/10/2018

Javier García Galdo – Técnico en xestión e consultor pesqueiro

“Apuntes sobre xestión de recursos mariños”

Mesa de traballo: Marisqueo e Pesca de Baixura

10/10/2018

Jesús Simal – UVIGO

Rede CYTED “AQUA-CIBUS”. Fortalecendo a acuicultura en Iberoamérica: calidade, competividade e sostibilidade”

Mesa de Traballo: Acuicultura

10/10/2018

Paul Martín Baltazar Guerrero – Universidad Científica del Sur (Perú)

“As oportunidades de Perú como país acuícola”

Mesa de Traballo: Acuicultura

10/10/2018

Vanesa Rodríguez Neira – Reef Water Coral

“Reef Water Coral: unha granxa de coral”

Mesa de Traballo: Acuicultura

10/10/2018

Esteban Camacho – Innovation Manager de RDC

“Bateas de alta durabilidade para o cultivo sostible do mexillón”

Mesa de traballo: Empresa y Recursos

10/10/2018

Jorge Pérez-Bouzada – Director Comercial de Marine Instruments S.A.

“A evolución técnica dos produtos de Marine Instruments”

Mesa de traballo: Empresa y Recursos

10/10/2018

Beatriz Ferro Soto – Subdirectora Xeral de Innovación Tecnolóxica (Consellería do Mar)

“Aspectos xerais do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca”

Mesa de Traballo: FEMP, aspectos xerais e acuicultura

11/10/2018

Ángeles Vázquez Suárez – Subdirectora Xeral de Acuicultura (Consellería Do Mar)

“Desenvolvemento sostible da acuicultura: o seu financiamento a través do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca”

Mesa de Traballo: FEMP, aspectos xerais e acuicultura

11/10/2018

Manuel García Tasende – Biólogo da Subdirección Xeral de Acuicultura (Consellería do Mar)

“Proxecto de boas prácticas financiadas co FEMP no sector da acuicultura”

Mesa de Traballo: FEMP, industrias, frota e desenvolvemento coas axudas GALP

11/10/2018

Pilar Bermejo Díaz de Rábago – Xefa do Servizo de Innovación Tecnolóxica das Industrias (Consellería do Mar)

“Investimentos no sector da transformación: o seu financiamento a través do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca. Proxectos de boas prácticas”

Mesa de Traballo: FEMP, industrias, frota e desenvolvemento coas axudas GALP

11/10/2018

Rosa Carballo Martínez – Xerente do GALP Ría de Arousa

“Os grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP), o financiamento dos seus proxectos e o FEMP”

Mesa de Traballo: FEMP, industrias, frota e desenvolvemento coas axudas GALP

11/10/2018

Degustación de produtos de acuicultura

Dourada e robaliza BIO, corvina REX e seriola (Frescamar Alimentación, Andrómeda Group), cociñadas en directo por alumnos de GASMA (Gastronomy & Culinary Management Campus)