FOROACUI XXII

Videos

Ricardo Isaac Pérez Martín – IIM Vigo

 

O problema dos descartes en Europa

 

Mesa de traballo: O IIM

 

10/10/2019

Xosé Antón Álvarez Salgado – IIM

 

Afloramento e recursos pesqueiros e marisqueiros do Mar de Galicia

 

Mesa de traballo: O IIM

 

10/10/2019

José  Manuel Fernández Barbarro – IIM Vigo

 

Novos retos na acuicultura do mexillón

 

Mesa de traballo: O IIM

 

10/10/2019

José Joaquín Hernández Brito – Director Executivo do Atlantic International Research Center (AIR-CENTRE)

 

“Plataformas de colaboración en ciencia e tecnoloxía no Atlántico”

 

Conferencia inaugural

 

10/10/2019

Manuel Luna García – Universidade de Cantabria

 

“Aplicacións de Intelixencia Artificial e Big Data no proceso de toma de decisións das empresas de acuicultura”

 

Mesa de traballo: Acuicultura

 

10/10/2019

Francisco Saborido Rey – Director do IIM de Vigo

 

“O papel do IIM na ciencia da sostibilidade”

 

Mesa de traballo: O IIM

 

10/10/2019

Resumen Foroacui 2019

Foroacui – Anuncio 2019

Resumen XXI Foroacui

 

Eduardo Balguerías – Director do IEO

“O IEO: máis dun século de investigación mariña”

Conferencia inaugural

10/10/2018

Jesús Gago Piñeiro – IEO

 

“Plásticos no medio mariño”

 

Mesa de Traballo: O IEO: novos retos

 

10/10/2018

Montse Pérez e Pedro Domingues – IEO

 

“Octopus vulgaris, novas dietas”

 

Mesa de Traballo: O IEO: novos retos

 

10/10/2018

Alejandro Pérez Colomer – Ex-director do Plan Marisquero de Galicia e empresario

“Do marisqueo libre o profesional”

Mesa de Traballo: Marisqueo e Pesca de Baixura

10/10/2018

Rita Míguez de la Iglesia – Patroa maior da C.P. de Arcade e Presidenta da Asociación Nacional de Mulleres da Pesca

 

“O papel da muller no sector pesqueiro”

 

Mesa de Traballo: Marisqueo e Pesca de Baixura

10/10/2018

Javier García Galdo – Técnico en xestión e consultor pesqueiro

“Apuntes sobre xestión de recursos mariños”

Mesa de traballo: Marisqueo e Pesca de Baixura

10/10/2018

Jesús Simal – UVIGO

Rede CYTED “AQUA-CIBUS”. Fortalecendo a acuicultura en Iberoamérica: calidade, competividade e sostibilidade”

Mesa de Traballo: Acuicultura

10/10/2018

Paul Martín Baltazar Guerrero – Universidad Científica del Sur (Perú)

“As oportunidades de Perú como país acuícola”

Mesa de Traballo: Acuicultura

10/10/2018

Vanesa Rodríguez Neira – Reef Water Coral

“Reef Water Coral: unha granxa de coral”

Mesa de Traballo: Acuicultura

10/10/2018

Esteban Camacho – Innovation Manager de RDC

“Bateas de alta durabilidade para o cultivo sostible do mexillón”

Mesa de traballo: Empresa y Recursos

10/10/2018

Jorge Pérez-Bouzada – Director Comercial de Marine Instruments S.A.

“A evolución técnica dos produtos de Marine Instruments”

Mesa de traballo: Empresa y Recursos

10/10/2018

Beatriz Ferro Soto – Subdirectora Xeral de Innovación Tecnolóxica (Consellería do Mar)

“Aspectos xerais do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca”

Mesa de Traballo: FEMP, aspectos xerais e acuicultura

11/10/2018

Ángeles Vázquez Suárez – Subdirectora Xeral de Acuicultura (Consellería Do Mar)

“Desenvolvemento sostible da acuicultura: o seu financiamento a través do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca”

Mesa de Traballo: FEMP, aspectos xerais e acuicultura

11/10/2018

Manuel García Tasende – Biólogo da Subdirección Xeral de Acuicultura (Consellería do Mar)

“Proxecto de boas prácticas financiadas co FEMP no sector da acuicultura”

Mesa de Traballo: FEMP, industrias, frota e desenvolvemento coas axudas GALP

11/10/2018

Pilar Bermejo Díaz de Rábago – Xefa do Servizo de Innovación Tecnolóxica das Industrias (Consellería do Mar)

“Investimentos no sector da transformación: o seu financiamento a través do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca. Proxectos de boas prácticas”

Mesa de Traballo: FEMP, industrias, frota e desenvolvemento coas axudas GALP

11/10/2018

Rosa Carballo Martínez – Xerente do GALP Ría de Arousa

“Os grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP), o financiamento dos seus proxectos e o FEMP”

Mesa de Traballo: FEMP, industrias, frota e desenvolvemento coas axudas GALP

11/10/2018

Degustación de produtos de acuicultura

Dourada e robaliza BIO, corvina REX e seriola (Frescamar Alimentación, Andrómeda Group), cociñadas en directo por alumnos de GASMA (Gastronomy & Culinary Management Campus)