FOROACUI XXI

Ruben Cereijo González

INTACTA Gestión Ambiental S.L.

Director de enxeñería

Enxeñeiro industrial con MBA. Durante 10 anos traballou como responsable de servizos enerxéticos e director de proxectos de plantas de enerxías renovables en Norvento. Desde hai 5 anos é o director de enxeñería de Intacta. Intacta é unha empresa de enxeñería e servizos ambientais que desenvolve a súa actividade nos sectores do tratamento de augas, o tratamento de residuos e a produción de enerxía. Entre os seus servizos atópanse a realización de proxectos de enxeñería e consultoría e o deseño, construcción e explotación de instalacións.