FOROACUI XXI

Roger Maröy

Seafood Legacy Spain CEO
Produtor de salmón de terceira xeración que estudou e traballou en acuicultura toda a súa vida. Participou no desenvolvemento de novas áreas de produción de salmón no mar e, durante o último ano, tamén en terra. Ademais de estar no consello de administración de varias empresas, tamén foi consultor e formou parte de grupos de proxectos para diferentes empresas acuícolas. Fundador de Seafood Legacy xunto co seu irmán dirixirá a planta de salmón en Burela.