FOROACUI XXIV

Premios aos mellores paneis

Premio ao mellor panel do XVI Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías galegas

1º Premio

"Una alternativa al uso de antibióticos en Acuicultura"
Dos autores: Otero A., Romero M., Mayer C., Muras A., Nascimento P., Reyero I.

2º Premio

"Cultivo acuapónico de varias especies vegetales con trucha arco iris, Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)"
Dos autores: Calaza S.V., Eiras A., González R. (alumnos do Igafa)

Premio ao mellor panel do XV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías galegas

1º Premio: 200€

"Experiencia de cultivo larvario de erizo de mar Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) en Galicia"
Dos autores: Horta R., González V., Cañizares A.

2º Premio: 100€

"Evaluación histológica de los efectos del BDE-47 en el rodaballo (Psetta maxima Linnaeus, 1758) en cultivo"
Dos autores: Barja-Fernández S., álvarez-Otero R.

Premio ao mellor panel do XIV Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías galegas

1º Premio: 200€

"Composición de ácidos grasos de especies descarte de la flota litoral gallega"
Dos autores: Brea Fernández Mª.D. Rodríguez Vázquez C.J. Corcuera Gómez Mª. Pascual López, C.

poster-poliquetos-ok

2º Premio: 100€

"Poliquetos en el efluente de una piscifactoría de peces planos"
Dos autores: Guerrero S. Cremades J. Domínguez J. Muñiz V. Ancosmede C. Cores A.

Premio ao mellor panel do XIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías galegas

Como cada ano, o Foro convoca o “”Premio ao mellor panel””. Poderanse presentar, por parte dos participantes que o desexen, paneis de traballos inéditos, en relación coas temáticas do Foro, cun tamaño máximo de 1,50 x 1,20 m. (alto x ancho).
Aqueles que presenten paneis deberán enviar, xunto coa inscripción, á secretaría do Foro: título, autor/es, dirección, correo electrónico e teléfono.
Os autores que desexen que o seu traballo apareza completo no libro do Foro, deberán entregar o mesmo nun CD (5 páxinas máximo en Times New Roman 12p, máis a imaxe do poster en PowerPoint, JPG, etc.), durante a celebración do Foro, según as normas que se publicarán na paxina web.

1º Premio: 300€

"Sistema de cultivo de percebes en su hábitat natura"
Do autor: Folgar Díez J.L.

Entrega o premio a D. Juán Folgar, D. Juan Espinosa de los Monteros (FOESA) , Manuel Rey (Presidente do FORO)

e D. Daniel Beaz(SEA)

2premio

2º Premio: 200€

"Potencial de la microalga Rhodomonas lens para la mejora del cultivo larvario de almeja japonesa (Ruditapes philippinarum)"
Dos autores: Nascimento P., Seixas P., Casais H., Andrés M., Lastres M. y Otero A.

Entrega o premio a D. Pedro Nuno Nascimento Da Fonseca , D. Daniel Beaz(SEA)

Mención especial

Instituto Galego de Formación en Acuicultura (IGaFA)
Súas participacións continuadas no Foro e a súa labor formativa na acuicultura

Premio ao mellor panel do XII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías galegas

Patrocinados pola Sociedad Española de Acuicultura e pola Fundación OESA, os premios foron entregados por Javier Remiro,presidente de FOESA, D. Juán Espinosa de los Monteros,de FOESA e Manuel Rey, Presidente do Comité Organizador do XII Foro. Entregaronse un primeiro premio e un segundo.

1º Premio: 300€

"Establecimiento de los puntos críticos en el circuito de agua de un criadero de moluscos"
Dos autores: Prado S., Dubert J., Ojea J., Da Costa F., Aranda Burgos J.A., Martínez Patiño D. y Barja J.L.

 Entrega o premio a Susana Prado, D. Javier Remiro (FOESA).

ruizdesarrollo-larvario-poster

2º Premio: 200€

"Desarrollo larvario de Ruditapes decussatus en función de la escala de cultivo del fitoplancton suministrado"
Dos autores: López Ruiz J., Carrasco Fidalgo J.F. y Rodríguez Rodríguez C.

Entrega o premio a Carmen Rodríguez, D. Juan Espinosa de los Monteros (FOESA) acompañado de Manuel Rey (Presidente do FORO).