Paul Baltazar

Universidad científica del Sur
Xefe do laboratorio de investigación de cultivos mariños

Biólogo con Mención en Bioloxía Pesqueira egresado da Facultade de Ciencias Biolóxicas da UNMSM. Con estudos de Maestría en Manexo de Recursos Acuáticos con mención en Acuicultura-UNMSM. Cursos de postgrado na Facultade de Ciencias do Mar, Universidad Católica del Norte, Coquimbo-Chile; Programa Doutorado en Ciencias Aplicadas, Facultade de Recursos do Mar, Universidad de Antofagasta-Chile; Dpto. de Ciencias Acuáticas e ambientales-Antofagasta, Instituto Galego de Formación en Acuicultura (IGAFA), Illa de Arousa, España; Facultade de Ciencias Biolóxicas-UNMSM. Ponente nunha serie de eventos nacionais e internacionais; con máis de 30 publicacións en temas de cultivo de moluscos, peixes e crustáceos. Xefe do Ex Centro de acuicultura Tambo de Mora-FONDEPES e Centro de Investigaciones Acuícolas de Calango da Facultade de Bioloxía Mariña. Actualmente é Xefe do laboratorio de Larvicultura experimental e do Centro de Investigación de acuicultura Mariña, Investigador Asociado da Universidad Científica del Sur. Así mesmo traballou tanto no sector estatal como privado (Mariexport, PRODUMAR, IPECMAR, FONDEPES). Director de Investigación e Producción Intelectual da Sociedad Peruana de Acuicultura.

 

Profesor a tempo completo na Universidad Científica del Sur, UCSUR nas carreiras Profesionais de Bioloxía Mariña e Enxeñería Acuícola, Facultade de Ciencias Veterinarias e Biolóxicas, responsable dos cursos de Introducción á Acuicultura, Técnicas de Mantemento de Organismos Acuícolas, Maricultura, Formulación e Xestión de Proxectos Acuícolas, Nutrición de Animais Acuáticos, Cultivo de Moluscos Crustáceos e Cultivo de Peixes. Así mesmo, profesor invitado nos cursos de Acuicultura, Reproducción Animal: Reproducción en peixes, moluscos e crustáceos na Facultade de Ciencias Biolóxicas da Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Condecorado pola Academia Mundial de Educación co grado honorífico de Doutor Honoris causa en grado Suma Cun Laude