FOROACUI XXI

Mohamed Soula

ANFACO – CECOPESCA Responsable da Unidade de Recursos Mariños e Acuicultura.
Mohamed Soula é Doutor en acuicultura pola Universidade das Palmas de Gran Canaria. Formouse como enxeñeiro en ciencias da pesca e da acuicultura en Túnez e completou un máster e un Doutoramento en Xenética Aplicada en Acuicultura. Construíu a súa experiencia en acuicultura traballando en varios postos de xestión técnica en granxas e criadeiros de especies mariñas tanto en España como en Túnez a través dunha experiencia en Arabia Saudita. Nos últimos 5 anos dirixiu a liña acuícola en ANFACO-CECOPESCA, xestionando máis de 15 proxectos de I+D+i neste período.