FOROACUI XXI

Mercedes Rodríguez

Consellería do Mar Directora Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

Naceu en Foz (Lugo) o 12 de xaneiro de 1971. É licenciada en Dereito con Grao pola Universidade de Santiago de Compostela. É Premio Extraordinario de Licenciatura en 1994. Conta cun curso de posgrao en Contabilidade Xeral pola UNED en 1995.