FOROACUI XXI

Liliana Solís

Confraría de Noia

Asistencias Técnicas de Confrarías de Noia, Campelo, Vilanova e Vilaxoan

Licenciada en Ciencias Biolóxicas pola Universidade de Santiago de Compostela na especialidade de Zooloxía. Comezou a súa actividade profesional en 1997 traballando para empresas e departamentos universitarios no campo de consultoría medioambiental no medio biótico. Colaborou co Departamento de Ecoloxía da Universidade de Vigo en proxecto relacionado coa implementación da Directiva Marco da Auga. Desde 2003 traballa como asistencia técnica na Confraría de Pescadores San Bartolomé de Noia