FOROACUI XXI

Juan Manuel Vieites

ANFACO-CECOPESCA

Secretario Xeral

Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa é Doutor en Química pola Universidade de Santiago de Compostela. Ten máis de 40 anos de experiencia no sector da conservación de produtos da pesca e da acuicultura. Neste contexto, participa en reunións ministeriais da Organización Mundial do Comercio (OMC). Tamén ten unha ampla experiencia nas áreas de calidade e seguridade alimentaria, biotecnoloxía, microbioloxía, aspectos ambientais e valorización dos produtos do mar. Todo isto deulle a oportunidade de participar en multitude de proxectos de I+D+i, publicacións de investigación, traballos científicos e socioeconómicos; así como colaborar en diferentes congresos científicos e actividades de I+D tanto a nivel nacional como internacional, ademais de realizar diversas actividades docentes. Entre os seus cargos máis destacados, ademais de secretario xeral de ANFACO-CECOPESCA, atópanse secretario xeral de FEICOPESCA, presidente da Asociación de Centros Tecnolóxicos de Galicia (ATIGA), presidente da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), presidente de EUROTHON -Organización europea que reúne a toda a industria comunitaria do atún tanto na flota como nos niveis de transformación- e un membro do Consello de Administración da Asociación de Industrias Pesqueiras da UE (AIPCE), entre outros.