Juan Manuel Vieites

ANFACO-CECOPESCA

Secretario Xeral

Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa é doutor en C.C. Químicas pola Universidade de Santiago de Compostela. Acumula máis de 35 anos de experiencia no sector da conservación de producos da pesca e da acuicultura. Entre os seus cargos máis destacados, ademáis de Secretario Xeral da Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos – Centro Técnico Nacional de Conservación de Productos de la Pesca (ANFACO-CECOPESCA), están o de Presidente da Asociación de Centros Tecnológicos de Galicia (ATIGA), Secretario Xeral da Federación Española de Asociaciones de Industrias de Transformación y Comercializadores de Productos de la Pesca y de la Acuicultura (FEICOPESCA), Presidente de EUROTHON – organización europea que agrupa a toda a industria atuneira comunitaria a nivel tanto de flota como de transformación -, membro do Consejo de Administración de la Asociación de Industrias de la Pesca de la UE (AIPCE), entre outros.