Juan Manuel López

Consellería do Mar
Xefe do Servizo de Innovación Tecnolóxica da Frota

Datos académicos:
• Licenciado en veterinaria.
• Master en xestión ambiental e desenrolo sostible.
• Diplomado en sanidade.
Experiencia profesional
• Exercicio profesional libre como veterinario de animais de granxa.
• Contratado laboral na Consellería de Medio Rural.
• Inspector de Saúde Pública en Ribeira e Pobra do Caramiñal da Consellería de Sanidade.
• Xefe do Servizo de Innovación Tecnolóxica da Frota da Consellería do Mar.