Javier García

Técnico de proxectos de xestión de recursos mariños

Experiencia profesional como docente nos últimos 18 anos impartindo cursos de formación para o sector pesqueiro profesional (mariñeiros e mariscadores), e participando en programas de divulgación medioambiental e producións audiovisuais sobre o medio mariño.
 
Traballo en xestión pesqueira a varios niveis: Primeiro a nivel local como técnico nunha confraría de pescadores elaborando e realizando o seguimento de plans anuais de pesca e marisqueo. Posteriormente asesorando e coordinando a actividade dos técnicos de confrarías, y do sector pesqueiro a nivel rexional dende a Federación Galega de Confrarías de Pescadores.
 
A nivel nacional participando na presentación de propostas para mellorar-la xestión da pesca para a zona do caladoiro Cantábrico e Noroeste mediante plans plurianuais e normas de extensión.
 
Como experiencia de traballo a nivel comunitario, realizo a coordinación técnica no proxecto internacional de xestión pesqueira europea dentro del Consello Consultivo rexional do Sur, Proxecto Interreg GEPETO.
 

Nos últimos años traballo como técnico para a Organización de produtores artesanales de Galicia (OPAGA).
Na actualidade desenvolvo ao labor de técnico de xestión pesqueira na “Fundación LONXANET para la pesca sostenible”. Participando en proxectos encamiñados a contribuír a nova gobernanza para la xestión dos recursos mariños.