FOROACUI XXI

Isidro Blanquet

Safiestela, Grupo SEA8 (Portugal) Responsable de I+D
O Doutor Isidro Blanquet é o responsable de I+D+i do grupo SEA8. Ten unha Licenciatura en Bioloxía (Universidade de Porto) e un Máster en Ciencias e Recursos Mariños (ICBAS; Porto, Portugal). Con case 30 anos de experiencia en acuicultura mariña, as súas cualificacións clave son: Acuicultura mariña (manexo de reprodutores, produción e engorde de alevíns, técnicas de cría, produción de fito e zooplancto); Enxeñaría acuícola – Deseño e implementación de sistemas de recirculación (RAS). Ten unha longa historia na área de produción onde asumiu os cargos de xefe de criadeiro, xefe de operacións e xefe de proxecto, traballando con diversas especies mariñas como robaliza, dourada, rodaballo e linguado.