FOROACUI XXI

Gonzalo López-Santos Rubal

Xunta de Galicia

Subdirector de Acuicultura da Consellería do Mar

Licenciado en Dereito. Universidad Autónoma, Madrid

  • Desde abril 2021: Subdirector Xeral de Acuicultura. Xunta de Galicia- Consellería do Mar, Santiago de Compostela
  • Nov. 2009–abril 2021: Xefe Servizo de Competitividade e Innovación Tecnolóxica. Xunta de Galicia- Consellería do Mar, Celeiro-Viveiro, Lugo
  • Nov. 2006–xull. 2008: Xefe Sección Xurídica da Secretaría Xeral de Urbanimo. Xunta de Galicia- Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, Santiago de Compostela