FORO DOS RECURSOS MARIÑOS E DA ACUICULTURA DAS RÍAS GALEGAS

FOROACUI XXIV

Susana Nóvoa Vázquez
CIMA – Ribadeo
Responsable de Cultivos Mariños