XXV FOROACUI

FORO DOS RECURSOS MARIÑOS E DA ACUICULTURA DAS RÍAS GALEGAS

5 e 6 de outubro 2023

Juan Miguel Mancera
Universidad de Cádiz – Ex-Presidente de la Sociedad Española de Acuicultura (SEA).
Catedrático de Zoología

O doutor Juan Miguel Mancera é catedrático de Zooloxía adscrito ao Departamento de Bioloxía da Facultade de Ciencias do Mar e do Medio Ambiente da Universidade de Cádiz (UCA). É director do Servizo Central de Investigación de Culturas Mariñas (SCI-CM) da UCA e foi presidente da Sociedade Española de Acuicultura (SEA) (2019-2021), o seu Grupo de Investigación ocúpase do estudo do sistema de estrés en teleósteos de interese comercial tanto desde o punto de vista básico como aplicado, utilizando diversas especies de teleósteos: dourada, linguado, corvina, etc.

O doutor Mancera é autor de numerosos traballos de investigación publicados en revistas SCI, e capítulos de libros, así como de orais/ comunicacións de panel presentadas en congresos internacionais e nacionais. O doutor Mancera foi investigador principal ou participante en numerosos Proxectos de Investigación financiados con fondos autonómicos, nacionais e internacionais. Ademais, mantén unha estreita relación con empresas do sector acuícola con contratos entre elas e o seu Grupo de Investigación Finalmente, o seu Grupo de Investigación recibe regularmente estudantes/estáns europeos e latinoamericanos, que realizaron labores de aprendizaxe e investigación baixo a dirección dos membros do citado Grupo de Investigación.