XXV FOROACUI

FORO DOS RECURSOS MARIÑOS E DA ACUICULTURA DAS RÍAS GALEGAS

5 e 6 de outubro 2023

Javier Remiro
Fundación Biodiversidad

O meu traballo na Fundación Biodiversidad céntrase fundamentalmente na xestión de proxectos propios como o Observatorio Español de Acuicultura e convocatorias de axudas relacionadas co European Biodiversity Partnership, Biodiversa+, vinculado a Horizon Europe e cofinanciado pola Comisión Europea e o Programa Pleamar. , vinculado ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, destinado a apoiar a sustentabilidade da pesca e da acuicultura, a mellora da xestión das Áreas Mariñas Protexidas, a redución e aproveitamento dos residuos mariños e costeiros, o fomento do traballo en rede e a concienciación ambiental. Dende a zona tamén apoiamos outras iniciativas promovidas pola Fundación no eido mariño, como o proxecto LIFE IP INTEMARES, a liña de emprego azul do Programa Empleaverde, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, ou máis recentemente as convocatorias vinculadas a os Fondos Next Generation nos campos de investigación centrados na transición ecolóxica e na bioeconomía. Participo en diversos grupos de traballo relacionados coas estratexias mariñas, a rede Natura 2000, o lixo mariño e a pesca e acuicultura sostibles.

A miña carreira profesional comezou no ano 2002 no ámbito da investigación na Universidade de Xenebra, onde tiven a oportunidade de colaborar coa empresa Bayer Cropscience. Ao regreso a España completei a miña formación cun máster centrado na xestión integrada da calidade, medio ambiente, prevención de riscos laborais e responsabilidade social corporativa, realizando prácticas na consultora PREMAC e na multinacional British Petroleum. Tras esta experiencia xurdiu a oportunidade de afondar no coñecemento do medio acuícola e pesqueiro na empresa pública Tragsatec e no ano 2009 propúxome como director xeral da Fundación Observatorio Español de Acuicultura adscrita ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, ata a súa integración na Fundación Biodiversidade en 2015.