FOROACUI XXI

Francisco Meis

Ayuntamiento de O Grove
Técnico de medioambiente

Licenciado en Ciencias del Mar por la U.Vigo, Licenciado en Ciencias Biológicas por la U.S.C, Técnico Superior de Producción Acuicola por el Instituto Galego de Formación en Acuicultura,  Master en Gestión del Medioambiente y Economía Sostenible y Master en Densarrollo Sostenible, Medio Ambiente por la U.Vigo.

 

Especialista en investigación local da vila do Grove, Centolo de Ouro do Concello do Grove pola súa labor de indagación en prol da historia da vila, diversas publicacións sobre esta temática en medios especializados, comisario de varias exposicións de fotografía antiga en colaboración coa Deputación de Pontevedra, comisario da exposición “Os Goday no Grove”, entre outras, e divulgador do patrimonio material e inmaterial da vila ao longo destes anos con numerosas conferencias neste eido. Traballa actualmente como Técnico de medioambiente do Concello do Grove dende o ano 2007