FOROACUI XXI

Fernando Sanz

Skretting España Director comercial
  • Veterinario de grado en Sanidade Animal.
  • Investigador INIA sobre enfermidades víricas de peces
  • Director Comercial Skretting