FOROACUI XXI

Eduardo Pérez Corbacho

Confraría de Arcade Técnico
Licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais e Técnico Superior en Producción Acuícola. Experiencia de máis de quince anos en deseño e xestión de proxectos para confrarías de pescadores, asociacións de acuicultores e outras entidades relacionadas coa pesca artesanal