Eduardo Balguerías

IEO
Director do IEO

Nado en Madrid, en 1957, é doutor en Bioloxía Mariña pola Universidad de La Laguna. As súas áreas de investigación son a avaliación de recursos vivos mariños, a bioloxía pesqueira e a ecoloxía mariña.

Desde 1982, traballa no Instituto Español de Oceanografía (IEO), onde xa colaborara en diversos proxectos desde 1976. A partir de 1989 é funcionario de carreira e de 2008 a 2010 ocupou o posto de subdirector xeral de investigación do IEO. Desde junio de 2010 ata a actualidade ocupa o cargo de director do IEO.

 

Participou en máis de 30 proxectos de investigación nacionais e internacionais, financiados en convocatorias públicas, fundamentalmente relacionados coa biodiversidade, a avaliación dos recursos vivos mariños e a ecoloxía mariña, o que levoulle a traballar en África, Sudamérica e a Antártida. Entre ditos proxectos, cabe destacar os desenvoltos sobre os recursos pesqueiros da costa occidental africana. Tamén participou en 25 campañas de investigación oceanográfica en todos os océanos do mundo, excepto o Ártico.

 

Foi representante científico das administracións española e europea, en multitude de grupos de traballo e comités científicos relacionados coa conservación e xestión dos recursos vivos mariños. Ten máis de 70 publicacións en diversas revistas científicas, nacionais e internacionais, e innumerables informes técnicos