FOROACUI XXI

David Suárez

Neoalgae Micro Seaweed Products

Responsable do Departamento de Produción

O meu nome é David Suárez Montes. Nacín en Gijón en 1990, comezando a miña Licenciatura en Bioloxía no ano 2008. En 2014, durante o meu derradeiro ano, concedéuseme unha beca SANTANDER-CRUE CEPYME na empresa Neoalgae. Trala beca, fun contratado pola Universidad de Oviedo en abril de 2015, á vez que colaboraba coa empresa, dentro dun proxecto “Retos Colaboración”. Simultáneamente, comencei un Máster en Biotecnoloxía do Medio Ambiente e a Saúde (2 anos, ata xullo de 2016). En xuño de 2016, fun contratado pola empresa Neoalgae ata a actualidade (2019). En setembro de 2016, comecei os meus estudos de Doctorado (Título da Tese Doutoral: “Valorización e aplicacións biotecnolóxicas derivadas de microalgas aisladas de lixiviados de residuos sólidos urbáns”).

 

Actualmente, o meu cargo na empresa é Responsable do Departamento de Produción, ademáis de Técnico de I+D+i, executando a parte técnica dos proxectos da empresa e colaborando na súa redacción. Tamén teño as tarefas académicas da empresa, formando e instruindo a diferentes persoas procedentes de Ciclos Formativos, carreiras universitarias, e másters.