FOROACUI XXI

Camilo José Carrillo

Universidad de Vigo

Profesor do Departamento de Enxeñería Eléctrica da Universidade de Vigo

Doutor Enxeñeiro Industrial dende 2001. Profesor do departamento de Enxeñería Eléctrica da Universidade de Vigo e membro do grupo de investigación de Enerxía Eléctrica. Coordinador do Máster Universitario en Enerxía y Sustentabilidade da UVIGO. As principais liñas de investigación son: enerxías renovábeis: simulación e deseño de sistemas, calidade de Subministro e sistemas de eficiencia enerxética Autor de máis 20 artigos publicados en revistas indexadas no JCR. a maior parte de elas no tercil primeiro e segundo. Autor de máis de 30 artigos en congresos internacionais y nacionais, sendo 13 de eles ponencias. Revisor de revistas internacionais indexadas no JCR. Participación en calidade de Investigador Principal en alomenos 19 proxectos con empresas e como investigador colaborador en máis de 55, destacando nos últimos años os relacionados cas enerxías renovábeis, eficiencia enerxética e enerxías mariñas e hidráulicas. Co-inventor de 4 patentes nacionais