FOROACUI XXI

Belén Budiño Rodríguez

Clúster de la Acuicultura (CETGA)
Obteño o título de Licenciada en Bioloxía no 2002 e o Doutoramento en Bioloxía Celular e Parasitoloxía no 2012, ambos pola Universidade de Santiago de Compostela. Dende o 2012 estou desenvolvendo traballos de investigación no CETGA. As miñas liñas de investigación actuais están no campo da inmunoloxía e patoloxía veterinaria, principalmente no desenvolvemento e/ou optimización de vacinas veterinarias para peixes, coellos e outros animais. Tamén están dentro deste tema o estudo de substancias inmunoestimulantes e probióticas e o estudo de substancias biocidas, así como o desenvolvemento de técnicas e ferramentas de diagnóstico patolóxico para controlar o estado de saúde dos animais. Ademais, tamén levo a cabo proxectos para a posta en valor dos recursos mariños, a introdución de novas especies, o benestar animal e o medio ambiente.