Beatriz Ferro

Consellería do Mar
Subdirectora Xeral de Innovación Tecnolóxica

Funcionaria de carreira, Licenciada e graduada en CC. Biolóxicas (modalidade tesina). Máster en economía pesqueira (USC). Colaborou en proxectos de investigación e publicacións científicas. Desempeñou diversos postos na administración (xefatura Servicio, xefatura Sección, responsable Departamento). Experiencia en xestión de fondos europeos desde o IFOP. Antes da chegada á administración traballou en temas relacionados coa educación ambiental, acuicultura etc..