FOROACUI XXI

Alexandre Alonso

IIM-CSIC
Ecoloxía e Recursos Mariños

Doutor pola universidade de Vigo con máis de 15 anos de experiencia traballando no grupo de Ecoloxía e Recursos Mariños do IIM-CSIC. O seu traballo centrouse no estudio da bioloxía de especies pescadas pola flota artesanal de Galicia. Autor de máis de 30 artículos científicos, os seus traballos céntranse en aspectos como a bioloxía reproductiva, a pesca artesanal ou a ecoloxía espacial de especies costeiras.